KadanZ Cycling Coaching & Training voor renners

Close

Ervaring: Tessa Backhuijs

"Optimaal en efficiënt trainen in een door mijzelf aangegeven tijdsbestek."

Peter staat open voor nieuwe ideeën van de renner en voor innovaties. Dit wordt na overleg zo nodig toegepast in het trainingsschema.

Peter is attent en alert voor / tijdens / na de wedstrijd, maar ook in trainingsweken. Hij houdt je goed in de gaten.

Dankzij Peters trainingen heb ik in mijn eerste koersjaar een goede progressie kunnen laten zien.

Loading...
Loading...